Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

Reposted fromjasminum jasminum vianie-ma-zupy nie-ma-zupy
Sponsored post
Reposted fromjasminum jasminum vianie-ma-zupy nie-ma-zupy
Chcę Cię zaczarować. Kochać się z Tobą tak, jakbym miał Cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać Ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę Cię mieć, chcę, żebyś miała nie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś nas zlutował w jeden stop.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromjasminum jasminum viaaknatazs aknatazs
0630 f4f3
Reposted fromlaluna laluna viaaknatazs aknatazs
5790 11d4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaknatazs aknatazs
Reposted fromgruetze gruetze viaaknatazs aknatazs
1556 c808
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaaknatazs aknatazs
9238 59ee 500
Reposted fromnomq nomq viaaknatazs aknatazs
0531 8933
Reposted fromscreamscence screamscence viaaknatazs aknatazs
1506 5314
Reposted fromheartsperm heartsperm viaaknatazs aknatazs
7503 77b1 500
Reposted fromoll oll viaaknatazs aknatazs
4592 8aaf
Reposted fromcarol91 carol91 viashithappenss shithappenss
6470 467b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashithappenss shithappenss
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaaknatazs aknatazs
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viaaknatazs aknatazs
3060 a5f9
Reposted fromkaraibski karaibski viaaknatazs aknatazs
8299 4a27
Reposted frombeyooonce beyooonce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...